นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

รายงานประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565

(Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

หัวข้อ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 529.42 KB
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 525.25 KB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ