นักลงทุนสัมพันธ์

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีบริการที่ดี ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น (Information for Shareholders)

รายงานประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564

(Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

หัวข้อ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 427.01 KB
Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 474.96 KB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ