นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 427
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 19.16
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท มงคลสิริ จำกัด 608,007,946 80.84
2 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด 37,500,000 4.99
3 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 37,367,000 4.97
4 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด 37,000,000 4.92
5 DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS 22,618,800 3.01
6 บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) 3,600,000 0.48
7 สำนักงานพระคลังข้างที่ 765,672 0.10
8 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 648,494 0.09
9 สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 327,783 0.04
10 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 262,165 0.03
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 748,097,860 99.47
ผู้ถือหุ้นอื่น 3,999,972 0.53
รวม 752,097,832 100.00

สอบถามรายละเอียด

0 2632 1224 ต่อ 5775, 5776

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 5126

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ