นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2564 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 406
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 19.16
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด 338,444,024 45.00
2 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 236,126,778 31.40
3 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด 37,500,000 4.99
4 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 37,367,000 4.97
5 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด 37,000,000 4.92
6 UBS AG SINGAPORE BRANCH 33,437,144 4.45
7 DBS BANK LTD 22,618,800 3.01
8 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,600,000 0.48
9 สำนักงานพระคลังข้างที่ 765,672 0.10
10 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 648,494 0.09
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 747,567,895 99.40
ผู้ถือหุ้นอื่น 4,529,937 0.60
รวม 752,097,832 100.00

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ