นักลงทุนสัมพันธ์

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีบริการที่ดี ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำนักเลขานุการบริษัท


แผนกงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณอานนท์ ชนไมตรี

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ