นักลงทุนสัมพันธ์

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีบริการที่ดี ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น / Criteria of Shareholder Rights' Granting

ประจำปี 2565

การเสนอระเบียบวาระ / บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 316.33 KB
To propose agenda and to nominate the qualified candidates to be elected as the Company’s directors 411.90 KB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ