นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า / Criteria for minority shareholders to propose agenda items and nominate candidates for the Board of Directors in advance for the Annual General Meeting of Shareholders

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น / Criteria of Shareholder Rights' Granting

ประจำปี 2567

การเสนอระเบียบวาระ / บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระ/บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 390.18 KB
Agenda / Nominate Candidates Agenda 2024 414.16 KB

สอบถามรายละเอียด

0 2632 1224 ต่อ 5775, 5776

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 5126

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ