นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า / Criteria for minority shareholders to propose agenda items and nominate candidates for the Board of Directors in advance for the Annual General Meeting of Shareholders

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น / Criteria of Shareholder Rights' Granting

ประจำปี 2565

การเสนอระเบียบวาระ / บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระ/บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (TH) 316.33 KB
Agenda / Nominate Candidates Agenda 2022 411.90 KB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ