ช่วยให้คนไทยและครอบครัว
ของพวกเขา

ใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุขปราศจากความกังวลใจ ผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

รู้จักเรา

กลุ่มธุรกิจ

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุน ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีซซิ่ง และมีแผนขยายการ ลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและ ยั่งยืนในอนาคต ไหนๆ ที่อาคเนย์ประกันชีวิตก็มีให้คุณครบในทุกๆ ด้าน

business group bg business group bg

ธุรกิจของบริษัท

สายกลุ่มธุรกิจ TCC

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นหนึ่งในสายธุรกิจ TCC