นักลงทุนสัมพันธ์

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีบริการที่ดี ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี ปี 2563

หัวข้อ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 (TH) 15.2MB
รายงานประจำปี 2563 (EN) 7.9MB

รายงานประจำปี ปี 2562

หัวข้อ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 (TH) 23.4MB
รายงานประจำปี 2562 (EN) 19.6MB

รายงานประจำปี ปี 2561

หัวข้อ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 2.6MB

แบบฟอร์ม

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563 3.4MB
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562 3.0MB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ