นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.47 MB
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน 0.47 MB
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลบุคลากรบริษัท 0.5 MB
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 0.49 MB
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด 0.45 MB
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้มาติดต่อ 0.48 MB