นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น 0.34 MB
Notification of details of personal data policy for shareholders and shareholders' representatives 0.15 MB
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร 0.35 MB
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้สมัครงาน 0.34 MB
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บุคลากรบริษัท 0.39 MB
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ คู่ค้าและผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 0.34 MB
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้มาติดต่อและผู้ขอเข้าอาคารสำนักงาน 0.34 MB
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ กล้องวงจรปิด (CCTV) 0.32 MB