wat-arun-pier

ข่าวสาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ สนับสนุนการสร้างท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ สนับสนุนการสร้างท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ

2 พฤศจิกายน 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (กลาง) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบท่าเทียบเรือวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งทางบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ซ้ายสุด) และ นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ได้สนับสนุนการสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่นี้ เพื่อเป็นสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ให้แก่ทางวัดและประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงประชาชนผู้สัญจรทางเรือ เพื่อมาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 3 จากขวา) นางสาวฐาปนี เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ขวาสุด) ร่วมส่งมอบ