tcc-wealth-and-well-being-day

ข่าวสาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย

7 กุมภาพันธ์ 2567

     ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย จัดงาน TCC Wealth and Well-being Day เชิญกูรูแบ่งปันประสบการณ์ เตรียมพร้อมวางแผนทางการเงินการลงทุน เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารเครือทีซีซี รับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจปี 2567

 

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

 

     นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยกรุ๊ปฯ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ร่วมกับสายธุรกิจในเครือ ได้แก่ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต INSURE อินทรประกันภัย และ อาคเนย์แคปปิตอล จัดงาน TCC Wealth and Well-being Day ขึ้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อาคารไทยกรุ๊ป สำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนให้กับผู้บริหารในกลุ่มทีซีซี รวมถึงเจาะลึกในประเด็นวิธีบริหารการลงทุน เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสต่อยอดความมั่งคั่งในการมีสุขภาวะทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 

     ไทยกรุ๊ปฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนชั้นนำของไทย ได้แก่ นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์ออมนิเวิร์ส จำกัด และ นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBAM) มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำในแง่มุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยมีผู้บริหารในกลุ่มทีซีซี อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วม

 

     ในภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ท้าทายมากขึ้น รวมถึงการมีสุขภาวะทางการเงินที่ดี หรือ Financial Well-being ที่ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการมีสุขภาวะทางการเงินที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีรายได้มากเท่านั้น แต่ต้องสร้างความมั่นคงในระยะยาวและเพียงพอกับการดูแลสุขภาพและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ

 

     ไทยกรุ๊ปฯ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือการวางแผนระยะยาว ทั้งเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบริษัท และยังมีทางเลือกเพิ่มเติมในกองทุนระยะยาวประเภทต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เงินออมในรูปแบบประกันชีวิต ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงอายุและไลฟ์สไตล์ ลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ควบคู่กับการมีที่ปรึกษาที่มีศักยภาพ จะเสริมสร้างความมั่นคงและบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างยั่งยืน

 

 

    นอกจากนี้ นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการดูแลสุขภาพกายและใจ ที่ทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเลือกทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการบริหารร่างกาย รวมถึงการสร้างความสุขจากภายใน ด้วยกิจกรรม “จัดดอกไม้ จัดใจ” ที่ใช้ทั้งธรรมชาติบำบัดและศิลปะบำบัด เพื่อเยียวยาและผ่อนคลายจิตใจให้สงบ ซึ่งมีพลังธรรมชาติที่ช่วยให้มีความสุข หรือ Well-being ในแบบของตัวเอง รวมถึงการจัดนิทรรศการภาพวาดเด็ก เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้มีพลังใจในการเรียนรู้ สานต่อการพัฒนาพลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี ต้องเชื่อมโยงทั้งสุขภาพกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องสุขภาพทางกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังชีวิต ที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหลือในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข