อาคเนย์ประกันชีวิต ปลื้มผลงาน 11 เดือนแรก ปี 64 เบี้ยรับรวมโต 34%

ข่าวสาร อาคเนย์ประกันชีวิต ปลื้มผลงาน 11 เดือนแรก ปี 64 เบี้ยรับรวมโต 34% ตอกย้ำฐานะการเงินแข็งแกร่ง

อาคเนย์ประกันชีวิต ปลื้มผลงาน 11 เดือนแรก ปี 64 เบี้ยรับรวมโต 34% ตอกย้ำฐานะการเงินแข็งแกร่ง

22 ธันวาคม 2564

อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักด้านประกันและการเงินไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เผยผลประกอบการ 11 เดือน ปี 64 โตต่อเนื่อง กวาดกำไร 663 ล้าน มั่นใจฐานะการเงินแข็งแกร่ง ด้วยอัตราเงินกองทุน และอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์สูงกว่าเกณฑ์ พร้อมมุ่งใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และบิ๊กดาต้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากผลการดำเนินงาน 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย. 64) บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,881 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 34% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้ถึง 125% มีกำไรสุทธิ 663 ล้านบาท เติบโต 27% ขณะเดียวกัน มีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ (Persistency rate) ที่ 92% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 81% สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก (First Year Premium-FYP) อยู่ที่ 7,887 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 5% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการรองรับความเสี่ยง ด้วยสินทรัพย์มากกว่า 55,633 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสูงถึง 236.5% มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 120% 
 

"เบื้องหลังความสำเร็จนี้เป็นผลจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และบิ๊กดาต้า มาวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการ โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบโจทย์ตรงใจทุกช่วงวัย เข้าถึงง่าย และคุ้มค่าเงิน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และบริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนประกันสุขภาพ การวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี Wellness Living ของลูกค้าและคนไทย” นางภฤตยา กล่าว
 

โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน “อาคเนย์ โทเทิล แคร์” ที่ปลดล็อกทุกความกังวลทั้งในเรื่องสุขภาพและค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19  แผนเดียวจบ ครบ คุ้ม ดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง พร้อมความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ เพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังมีแบบประกันอื่นๆ ได้แก่ ประกันออมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษี ประกันบำนาญสำหรับเกษียณ ที่โดดเด่นด้วยแผนการเงินที่ลูกค้าออกแบบเองได้ ผ่านช่องทางหลักในการจำหน่ายทั้งออนไลน์ ธนาคาร พันธมิตร และตัวแทน
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ พร้อมเคียงข้างดูแลลูกค้าให้ได้รับความคุ้มครองทุกกรมธรรม์ที่ทำไว้อย่างต่อเนื่องตลอดสัญญากรมธรรม์ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร อย่างดีที่สุด และมุ่งสร้างสังคมสุขภาพดี Wellness Living Society ให้กับลูกค้าและช่วยให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน 

 

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ หรือ Thai Group (TGH) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด