friendly-christmas-tree

ข่าวสาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รังสรรค์ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก จากกระป๋องใช้แล้ว สร้างสีสันต้อนรับปีใหม่

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รังสรรค์ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก จากกระป๋องใช้แล้ว สร้างสีสันต้อนรับปีใหม่

20 ธันวาคม 2566

    นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (คนกลางขวา) นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร (คนกลางซ้าย) บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 โดยปีนี้ไทยกรุ๊ปฯ ได้จัดทำต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ พร้อมตุ๊กตาหิมะและกล่องของขวัญจากวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วภายใต้แนวคิดการใช้วัสดุหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ซึ่งสร้างสรรค์โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุจาก บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ตามแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน