ev_rental_market

ข่าวสาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ พร้อมรุกตลาดรถยนต์เช่าอีวีผ่านอาคเนย์แคปปิตอล

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ พร้อมรุกตลาดรถยนต์เช่าอีวีผ่านอาคเนย์แคปปิตอล

20 กรกฎาคม 2566

  นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) รับมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จากนายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (คนที่ 3 จากขวา) และ นายลือศักดิ์ กะรัตกุล ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด (คนซ้ายสุด) โดยมี นายสมัคร์ โปษยานนท์ รองผู้อำนายการใหญ่ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (คนที่ 2 จากขวา) และ นายวีระชัย อัศวใจเพชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (คนขวาสุด) ร่วมถ่ายภาพ ณ อาคารไทยกรุ๊ป สีลม

 

  นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดทั้งต่อความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลกและต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการชะลอความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกัน อาคเนย์แคปปิตอล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน ด้วยการสนับสนุนการใช้รถยนต์อีวีซึ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยมีแผนปรับสัดส่วนรถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นรถยนต์อีวีมากขึ้น รวมถึงเทรนด์รถยนต์อีวีได้เข้ามามีบทบาททางธุรกิจยานยนต์อย่างต่อเนื่อง และลูกค้าเริ่มมีความต้องการใช้รถยนต์อีวี มากขึ้น อาคเนย์แคปปิตอลในฐานะผู้นำธุรกิจรถเช่าองค์กรอันดับ 1 ของประเทศไทยติดต่อกัน 7 ปี จึงได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ EV transition roadmap เพื่อให้ลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ่ได้มีโอกาสใช้รถยนต์อีวีที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น นับเป็นหนึ่งในการยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท