childrens-drawing-exhibition

กิจกรรม ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดนิทรรศการภาพวาดเด็ก หนุนเยาวชนรักษ์งานศิลป์ ส่งเสริมคุณค่าไทย

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดนิทรรศการภาพวาดเด็ก หนุนเยาวชนรักษ์งานศิลป์ ส่งเสริมคุณค่าไทย

14 ธันวาคม 2566

    บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการประกวดภาพวาดเด็ก โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อดีตอธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, นายสุชาติ ชาญนิรุตติ กรรมการมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และนางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เข้าร่วมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ อาคารไทยกรุ๊ป ถนนสีลม

 

    นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยกรุ๊ปได้ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทยจัดนิทรรศการภาพวาดเด็ก ซึ่งนำผลงานส่วนหนึ่งจากโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดยมีผลงานภาพวาดจากเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษากว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศส่งเข้าประกวด รวมทั้งสิ้นกว่า 28,000 ภาพ โดยภาพวาดเหล่านี้ แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และคุณค่าทางศิลปะ สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

 

    ทั้งนี้ ไทยกรุ๊ปได้สนับสนุนพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม และผสานความร่วมมือจากบริษัทในกลุ่มทีซีซี ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ และอาคารไทยเบฟควอเตอร์ เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดและจัดจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 13-25 ธันวาคม 2566 เป็นการเปิดเวทีแห่งโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ให้มีพลังใจในการเรียนรู้ สานต่อการพัฒนาพลังความคิด พลังแห่งชีวิต ได้ก้าวเดินตามความฝันและเป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป