arun-loykratong

กิจกรรม ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดพื้นที่ “ลานอรุณ” มุ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่วัดอรุณราชวราราม

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดพื้นที่ “ลานอรุณ” มุ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่วัดอรุณราชวราราม

29 พฤศจิกายน 2566

    นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิด “ลานอรุณ” ซึ่งไทยกรุ๊ปฯ สร้างสรรค์พื้นที่บริเวณลานด้านหน้าของปฏิมากรรมรูปยักษ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ปี 2566” ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ซ้ายสุด) และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน โดยมีนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ขวาสุด) และนางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา