anniversary2023

ข่าวสาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จัดพิธีทำบุญบริษัทครบรอบการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2566

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จัดพิธีทำบุญบริษัทครบรอบการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2566

20 กรกฎาคม 2566

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 77 ปี การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ (คนที่ 7 จากขวา) นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 7 และ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนเข้าร่วม โดยปีนี้ทางบริษัทฯ ได้นิมนต์พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวสู่ปีต่อไป ณ อาคารไทยกรุ๊ป สีลม เมื่อเร็วๆ นี้